Çevre Politikası

Çevre Sağlığı Anlayışı 

Esaslıgrup Gıda prensip olarak ürün-hizmet kalitesinin ve çevre duyarlılığının güvence altına alınmasını ve üretim faaliyetlerinde doğal kaynakları verimli kullanmayı hedefler. Ekolojik dengeyi bozmamak için, çevresel dönüşüm performansını zaman içinde sürekli geliştirmeyi ve bunu bir şirket kültürü haline getirmeyi taahhüt eder.

Yasal çevre mevzuatını takip eder ve ilgili diğer şartları yerine getirir,

Araştırma geliştirme, satın alma, üretim, dağıtım, satış sonrası hizmet aşamalarında çevreyi korumayı ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlar,
Tüm üretim ve dağıtım faaliyetlerinden doğan ve çevreye verilmesi muhtemel kirleticileri en aza indirmeyi hedefler,

Tüm çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması yönünde bilinçlendirir ve eğitir,

Hedeflenen çevre performansımız ile üçüncü taraflara örnek teşkil etmeyi hedefler,

Oluşan sıvı ve katı atıkları mümkün olduğunca geri dönüşümde kullanılmak üzere bertaraf eder. 

#