Sosyal Yatırım

SOSYAL YATIRIM
Yatırım yaklaşımın merkezinde sürdürülebilir değer oluşturma ilkesi bulunan Esas Holding’in kurucuları bu anlayışı nesiller boyunca toplumsal alana da taşımıştır. 

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı ve ailesi, aile geleneğinde yer alan topluma katkıda bulunma ilkesi doğrultusunda çeşitli kalıcı eserler yapıp, insanların hayatında dönüşüm yaratma yolunda adımlar atmıştır. Bu güne kadar özellikle eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilmiş olan yatırımlar ise Yıldız Teknik Üniversitesi Şevket Sabancı Kütüphanesi, Çukurova Üniversitesi Hayırlı Sabancı Yabancı Diller Yüksekokulu, Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi, Kaynarca Şevket Sabancı Lisesi, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi ve Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’dır. Aile bunların yanı sıra üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamaktadır. Esas Sosyal, ailenin hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa edilen sosyal yatırımlarının kapsamını genişletmek amacıyla Nisan 2015 tarihinde Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu tarafından kurulmuştur. 

Birey ve kurumlara yatırım yaparak toplumsal gelişime katkıda bulunmayı hedefleyen Esas Sosyal, toplumun ihtiyaçlarını anlama ve bu doğrultuda çözümler üreterek hayata geçirme ilkesine bağlıdır. Sosyal yatırımları yönlendirmek için yapılan çeşitli araştırmalar ve çalışmalar sonucunda, Türkiye’de yükseköğrenim görmüş gençler arasında işsizlik oranının neredeyse %30 olduğu görülmüştür. Bu alandaki mevcut program ve çalışmaların yetersiz olması nedeniyle, Esas Sosyal kurucuları önümüzdeki 5 yıl boyunca üç program kapsamında ‘Gençler ve İstihdam’ alanına yatırım yapmaya karar vermiştir. 

Bu programların temel amaçları ise: 
 

·  ‘İlk Fırsat programı ile yükseköğrenim görmüş gençlere ilk çalışma deneyimi ve sosyal farkındalık kazandırmak üzere sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmesini sağlamak,

·  Gençlere okuldan işe geçiş döneminde hizmet sunan ve destek olan kurumlar ile ortak projeler geliştirmek,

·  Araştırma – geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu alandaki uzmanlar ve karar vericileri bir araya getiren bir platform yaratmaktır.

KALICI ESERLER 

Yıldız Teknik Üniversitesi
Şevket Sabancı Kütüphanesi

Çukurova Ünv. Hayırlı Sabancı 
Yabancı Diller Yüksekokulu

Turgutreis Hayırlı Sabancı 
Anadolu Listesi

Turgutreis Şevket Sabancı 
Kültür ve Sanat Merkezi

Turgutreis Şevket Sabancı 
Parkı

Kaynarca Şevket Sabancı 
Lisesi

#